Laget

Maraton

Maratonsykling i terreng er lengre ritt over 50 - 100 km, på stier, traktorveier, grus og asfalt. Rittene er en videreutvikling fra rundebane, men traséene er som regel langt mindre teknisk krevende og er åpne for et bredere spekter av deltagere. Typiske store maratonritt er Birkebeinerrittet, CykelVasan og Grenserittet. Maratonsykling har hatt egne VM siden 2004. For maraton benyttes ofte begrepet XCM (Cross Country Marathon).
"If you're going through hell - keep going "
- Winston Churchill